Kode Pengaturan Template

Header Ads

Anartisis Premium Blogger Template

Anartisis Premium Blogger Template là một công cụ hoàn hảo cho các nhà xuất bản, tạp chí, báo, blogger và các trang web tin tức khác, dành cho tất cả những ai muốn làm việc trong blogspot. Sử dụng Anartisis cho nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như chính trị, thời trang, trò chơi, video, âm nhạc, kinh doanh và tin tức thế giới. Chủ đề Blogger này dựa trên khung Bootstrap 4 mới nhất và nó hoàn toàn đáp ứng. Các tệp có tổ chức cho công cụ Blogger Theme Designer sẽ giúp bạn tùy chỉnh giao diện trang web của mình. Hãy thử Anartisis Blogger Theme ngay hôm nay và xây dựng trang web tạp chí hoàn hảo của bạn.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét