Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Free Template Blogspot ModernShop

Modernhop Responsive Blogger Template là mẫu Mua sắm mới nhất trên goomsite có các tính năng rất đầy đủ. Với vẻ ngoài rất sạch sẽ, mẫu này trông chuyên nghiệp hơn.

Không giống như mẫu trước đó là Gooshop, mẫu Modrnshop đã có các tính năng khá đầy đủ, bao gồm nút thông báo của người mua khi thêm mặt hàng, thông báo sẽ ngay lập tức xuất hiện, đã được trang bị, Chi phí vận chuyển, ID người gửi, và nhiều hơn nữa


Admin wserserfewfewf

Đăng nhận xét for "Free Template Blogspot ModernShop"

aaaa

Nhận Bài Viết Mới