Kode Pengaturan Template

Header Ads

JagoMag The Ultimate Magazine Blogger Template

JagoMag Mẫu Blogger Tạp chí Cuối cùng là một mẫu Blogger đẹp, mạnh mẽ và linh hoạt cho các trang web Tin tức, Tạp chí và Blog, nó đi kèm với nhiều Tính năng mới, Dễ dàng tùy chỉnh, Tùy chọn chủ đề tùy chỉnh, Hoàn toàn có thể tùy chỉnh và Hỗ trợ tuyệt vời. Mẫu JagoMag được thiết kế đặc biệt cho blog tạp chí và trang báo với hệ thống mã ngắn chuyên nghiệp. Bạn có thể thêm menu mega trong mẫu blogger Jago Mag. Trong mẫu này, chúng tôi đã sử dụng tiện ích con bài viết phổ biến của blogger thế hệ tiếp theo với bố cục blogger phiên bản 3 và tiện ích con phiên bản 2.

Tính năng mẫu


 • 100% thiết kế đáp ứng
 • Breadcrumbs
 • Tải nhanh
 • Thanh trượt
 • Tối ưu hóa SEO
 • chia sẻ xã hội
 • Bài viết liên quan
 • Phông chữ tuyệt vời
 • Breadcrumbs
 • Nút Chia sẻ Đăng
 • Widget dính
 • Hơn...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét