Kode Pengaturan Template

Header Ads

Kezel Pro Responsive Blogger Template

Kezel Pro Responsive Blogger Template là một màn hình hiển thị một cột đơn giản với các tính năng Thân thiện với SEO và Đáp ứng. Mẫu này được phát triển tập trung hơn với các tính năng tối thiểu để các blog sau này có thể được truy cập nhanh chóng mà không phải đợi lâu. Bạn nên cung cấp cho nó một thử.

Tính năng mẫu


 • 100% thiết kế đáp ứng
 • Breadcrumbs
 • Tải nhanh
 • Thanh trượt
 • Tối ưu hóa SEO
 • chia sẻ xã hội
 • Bài viết liên quan
 • Phông chữ tuyệt vời
 • Breadcrumbs
 • Nút Chia sẻ Đăng
 • Widget dính
 • Hơn...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét