Kode Pengaturan Template

Header Ads

Magpro Responsive News & Magazine Blogger Template Premium

Magpro Responsive News & Magazine Blogger Templates là một trong những mẫu blogger chuyên nghiệp và hiện đại nhất năm 2020. Nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh để bạn có thể tạo nhiều trang web khác nhau với một mẫu duy nhất. MagPro được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm và thiết bị di động và cũng siêu nhanh. MagPro cũng thân thiện với AdSense và có nhiều phần để thêm quảng cáo của bạn bao gồm các loại Trong nguồn cấp dữ liệu và Trong bài viết.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét