Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mediumish Responsive Blogger Template

Mediumish Responsive Blogger Template thực chất là một template wordpress do tác giả thích theme nên đã cố gắng làm nó ở phiên bản blogger. Về hình thức nó trông rất cá tính và thú vị, sự xuất hiện của các bình luận và khác

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...
Admin wserserfewfewf

Đăng nhận xét for "Mediumish Responsive Blogger Template"

aaaa

Nhận Bài Viết Mới