Kode Pengaturan Template

Header Ads

Template Blogspot Landing Page with CSS

Bản mẫu IndoFolio - Danh mục đầu tư của Gopal Raju là một nhà thiết kế, nhà phát triển và blogger từ Ấn Độ. Mẫu này là một trang giới thiệu cá nhân khá đẹp hoàn toàn từ css. Ngoài ra trang hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị.

Tính năng mẫu


 • 100% thiết kế đáp ứng
 • Breadcrumbs
 • Tải nhanh
 • Thanh trượt
 • Tối ưu hóa SEO
 • chia sẻ xã hội
 • Bài viết liên quan
 • Phông chữ tuyệt vời
 • Breadcrumbs
 • Nút Chia sẻ Đăng
 • Widget dính
 • Hơn...

Đăng nhận xét

1 Nhận xét