Kode Pengaturan Template

Header Ads

Topify Responsive Blogger Template Premium

Topify Responsive Blogger Template Premium là một mẫu blogger chuyên nghiệp. Nó rất nhanh và nó có thể tăng thứ hạng của bạn trên Google dễ dàng hơn. Topify có thể giúp bạn tăng thu nhập từ quảng cáo của mình, đặc biệt là với AdSense, vì nó có một số phần quảng cáo, bao gồm Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu và Quảng cáo trong bài viết. Topify cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh và bạn có thể tạo ra nhiều thiết kế khác nhau và tuyệt vời cho mỗi

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét