Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Blanter Tokoshop Responsive Blogger TemplateBlanter Tokoshop là một mẫu Cửa hàng trực tuyến trên Blogger với tính năng Thanh toán tức thì chuyển trực tiếp đến Whatsapp và Email. Sử dụng các thiết kế đầy màu sắc và hấp dẫn cho trang web mua bán của bạn.

Các tính năng của Mainstay Blanter Tokoshop ngoài Thanh toán tức thì còn có các tính năng thú vị cụ thể là Danh sách yêu thích sản phẩm. Người mua tiềm năng có thể lưu các sản phẩm quan tâm đến việc mua và sẽ được lưu trữ trong trình duyệt mà không sợ biến mất.

Admin wserserfewfewf

إرسال تعليق for "Blanter Tokoshop Responsive Blogger Template"

aaaa

Nhận Bài Viết Mới