Kode Pengaturan Template

Header Ads

Kompi Flexible v8 None-AMP Premium Blogger TemplateKompi Flexible v8 None-AMP Premium Blogger Template phù hợp với blog cá nhân, hỗ trợ các bài đăng video trên Youtube và sẽ tự động có hình thu nhỏ video trên trang chủ. Hộp tìm kiếm sử dụng Tìm kiếm tùy chỉnh của Google với Lớp phủ để bố trí kết quả tìm kiếm với cài đặt dễ dàng. Hỗ trợ thẻ bảng, trước, mã trong bài viết. Tôi đã thử nó trên 3 trình duyệt, Chrome, Firefox, IE và mẫu hoạt động hoàn hảo.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Performance and Documentation

 • GooglePageSpeed
 • GTmetrix 97% - Latest Performance Report
 • Mobile Friendly Yes

We share content only for testing purpose, not for commercial use. If you have money then we strongly recommend to buy it from original authors because they put really hard work in making it. Use at your OWN RISK

Đăng nhận xét

0 Nhận xét